POUTNÍ AREÁL - CHLUM SVATÉ MAŘÍ

07 / 05 / 2024

Areál proboštství sv. Maří Magdaleny s kostelem byl vystavěn v letech 1687–1728. Původním projektantem byl pravděpodobně J. B. Mathey, potom zde působil další významný barokní stavitel K. Dientzenhofer a stavbu dokončil Dientzenhoferův polír W. Braunbock.

Firma AKANT ART s.r.o. zde restaurovala fasády na kostele a na proboštství. Byly opravovány fasády na severní, jižní a východní straně kostela a vnější fasády na proboštství. Západní fasáda kostela (tedy vstupní průčelí) opravováno nebylo. Dvorní fasády kostela byly opravovány v etapách výstavby. Taktéž byly restaurovány stropy a stěny ve vybraných místnostech objektu. 

Budova proboštství je dvoupatrový trojkřídlý objekt na obdélném půdorysu. Patnáctiosé hlavní křídlo je obráceno fasádou na sever a je hmotově zdůrazněno ústředním sedmiosým rizalitem, jehož předstupující nároží jsou čtvrtkruhově zaoblená. Boční křídla mají celkem pět os a jsou bezprostředně napojena na severní stěnu ambitu. Hlavní a boční křídla na sebe nenavazují přímo, ale přes zaoblená nároží, z nichž každé zabírá šířku dalších tří os. Proboštství je tak rozloženo kolem uzavřeného obdélného nádvoří, jehož jižní stěnu tvoří ambit. Stavbu kryje průběžná, relativně nízká mansardová střecha krytá pálenými bobrovkami. Střecha nad rizalitem hlavního křídla se částečně liší - je strmější a má nápadně vysoký konkávní přechod mezi oběma částmi mansardy, který je uvnitř oplechovaný a svrchu ukončený zděnou profilovanou římsou.

Interiér je řešen jako dvoutrakt s průběžnou spojující chodbou směrem do dvora a s reprezentativními místnostmi v hlavním křídle. Hlavní schodiště zabírá dvě krajní západní osy hlavního křídla, obslužné schodiště je umístěno do krajní osy východní. Vzhledem k terénní konfiguraci je objekt na jižní straně částečně zapuštěn do země, přičemž úroveň druhého patra odpovídá úrovni ambitů. Přízemí je proto zároveň suterénem, upraveným pro utilitární potřeby, přičemž hlavním reprezentativním podlažím je druhé patro.

 

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace