Obnova Ambitu kostela sv. Jana Nepomuckého ne Zelené hoře

06 / 05 / 2024

Unikátní areál centrálního poutního kostela postaveného na půdorysu pěticípé hvězdy a obehnaného ambity tvoří dokonale jednotně koncipovaný architektonický celek plný symboliky. Postaven byl v letech 1719-1722 arch. Janem Blažejem Santinim-Aichelem na objednávku žďárského opata Václava Vejmluvy. Centrální stavba obehnaná ambity je situovaná na vrcholu kopce zvaném Zelená Hora. V propracované stavbě je ukryta celá řada symbolů a náboženských i historických sdělení. Ambity obklopující centrální poutní kostel, jsou postaveny ve tvaru desetiúhelníku s konkávně prolomenými stěnami, do jejichž středů jsou střídavě umístěny čtyřboké brány a pětiboké kaple. Ambity obklopují poutní areál, do nedávné doby zde byl hřbitov. Krátce po dokončení ambitů poutní areál vyhořel. Vnitřní omítky ambitů byly po požáru zničeny a prakticky celá výzdoba zmizela. Svůj vliv má i dlouhodobé zanedbání objektu v průběhu 20.století.
Hlavním těžištěm prací byla celková restaurátorská obnova omítek uvnitř i vně ambitu s důrazem na zachování a zajištění dochovaných fragmentů původních omítek v co největším rozsahu. V interiéru bylo provedeno restaurování a rekonstrukce plastické výzdoby stopu, rekonstruována byla malířská výzdoba tzv. Bavorské kaple. Zrestaurovány byly i fragmenty původní cihelné podlahy, ošetřeny byly výrobky z kamene. Restaurátorský zásah probíhal i na stávajících pískovcových kopiích soch, které jsou umístěny na střechách vstupních bran do areálu.
Dokončením restaurátorských prací na ambitu byla završena naplánovaná architektonická a umělecká obnova poutního areálu Sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace