Pražský hrad, č.p. 8, č.p.9, č.p.10

21 / 02 / 2022

 Objekt č.p. 8

Objekt má středověký původ. Po požáru v roce 1541 zde vznikla nová renesanční výstavba. V letech 1559 – 1667 byl domek upraven a zčásti přestavěn. Roku 1602 byl dle odhadů objekt přestavěn. V roce 1757 byl dům již uváděn jako dvoupatrový. Ve druhé polovině 17. století byl objekt rozšířen o jižní díl při Jiřské ulice. V roce 1934 byly vyhotoveny plány stavebních změn a roku 1941 došlo ke stavebním úpravám podle plánů arch. Fr. Flouhého v prvním patře a podkroví. Roku 1966 došlo k adaptaci objektu.

Objekt č.p.9

Dům čp. 9 stojí na místě, kde stával kdysi kostelík sv. Jana Křtitele. Fragmenty této původně románské stavby jsou s určitou pravděpodobností zachovány v přízemním zdivu objektu.

Současný dům byl postaven kolem roku 1681. V roce 1691 byl dům přestavěn. Rozsáhlejší přestavba byla provedena roku 1765, kdy dům získal svoji současnou dekorativní pozdně barokní štukovou fasádu. Roku 1885 došlo k zastavění jižní části dvorka čp. 10 a u čp. 9 vznikl dvoupatrový přístavek, který vzhledem k novému převýšení poškozoval vzhledově jak dům čp. 10, tak pozdně barokní průčelí domu čp. 9. Následovaly úpravy průčelí v roce 1886. Roku 1952 prošel objekt rekonstrukcí pod vedením Prof. Pavla Janáka, která nebyla považována za příliš zdařilou. V tomto roce také došlo k propojení se sousedním domem čp. 8. V letech 1996 – 1997 byl dům rekonstruován, včetně opatření zlepšujících statiku domu (docházelo zde k sesedání v základové úrovni). Nad okny jsou zdobné frontony.

Objekt č.p.10

 

Podybnikovský dům byl postaven na místě renesančního objektu vybudovaného v letech 1575 – 1593 stavitelem Kašparem Chotkem. Větší přestavbou prošel dům v letech 1810 – 1811 pod vedením Ignáce Jana Nepomuka Palliardiho. Roku 1885 byl přistaven východní přístavek v rozsahu dvou okenních os, podle návrhu stavitele Josefa Woráčka. K razantní pseudorenesanční úpravě exteriéru došlo v letech 1953 – 1957 podle návrhu Pavla Janáka, kdy dům získal nynější historizující podobu. V roce 1985 došlo k opravě sgrafitové rustiky. V 90. letech 20. století se realizovaly rozsáhlejší opravy fasád, především v soklových partiích.

 

Firma AKANT ART prováděla celkovou opravu fasád a střech včetně klempířských, zámečnických a kamenných prvků.

V rámci rekonstrukce fasády domu č.p. 8, byl investorem vysloven oprávněný požadavek navrátit do oválného štukového rámu obraz se Svatým Floriánem, patronem domu, hasičů a ochráncem před požáry. Na Hradčanech byl velký požár v roce 1541. Velký požár byl v Praze také v roce 1689.

 

 

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace