Bazilika sv. Václava

11 / 06 / 2021

Bazilika svatého Václava je původně románský, v renesanci a baroku přestavovaný kostel. Stojí na místě kostela sv. Kosmy a Damiána, kde byl podle tradice svým bratrem Boleslavem I. 28. září roku 935 (nebo 929) zavražděn sv.Václav a které se stalo významným poutním místem. Svatováclavský kult šířící se od poloviny 10. století byl právě zde strvzen založením baziliky sv. Václava knížetem Bořivojem I. v roce 1039. Kostel byl vysvěcen v roce 1046 a v roce 1052 se při něm zřídila kolegiátní kapitula. Již ve 12. století došlo k částečné přestavbě kostela na trojlodní baziliku s rozměrnou románskou kryptou. Ve 14. století byl kostel upraven goticky. K značnému poškození stavby došlo za husitských válek. Následné opravy probíhaly postupně od poloviny 15. století až do konce 16. století, kdy byly boční lodě opatřeny novou renesanční klenbou a vnějšími opěrnými pilíři. Následná třicetiletá válka znamenala pohromu pro celou Starou Boleslav, švédské vojsko si zde udělalo tábor. Severní věž baziliky byla ubourána a následně při ústupu švédské armády došlo k zapálení celé baziliky. Znovu obnovený chrám, který získal raně barokní klenbu a věž zakončenou cibulovou střechou s lucernou, byl vysvěcen v roce 1691. V polovině 18. století se vybudovalo dvouramenné schodiště lodi do presbytáře a vznikla sakristie nad jižní kaplí. Celkové opravy baziliky proběhly ve 20. letech 20. století před oslavou milénia zavraždění sv. Václava. 
V těsné blízkosti baziliky sv. Václava stojí jednolodní románský kostel sv. Klimenta postavený patrně v 11. století na místě staršího kostela, založeného pravděpodobně knížetem Vratislavem I. kolem roku 915.

V roce 1995 byl areál kostela sv. Václava a Klimenta prohlášen národní kulturní památkou.

Firma AKANT ART prováděla odbornou opravu vnitřních a venkovních omítek baziliky.

 

 

 

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace