Kostel Nanebevzetí Panny Marie

17 / 01 / 2020

Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl založen na místě staršího Mariánského kostela na popud císařovny Anny, manželky císaře Matyáše. S budováním chrámu začal v roce 1617 italský stavitel Jacoppo de Vaccani a stavba se stala jednou z prvních raně barokních staveb v Čechách.

Kostel byl postaven v letech 1613 – 23 dle návrhu rudolfinského dvorského architekta G. M. Filippiho za podpory jezuitského řádu. Severní věž postavil v letech 1674 – 1675 A. Leuthner, jižní v letech 1728 – 32 K. I. Dienzenhofer. Ten modernizoval v období vrcholného baroka celý objekt a po roce 1728 upravil průčelí s portály a v ose chrámu připojil ambit. Jednolodní kostel s bočními kaplemi patří mezi první příklady použití redukované disposice propagované jezuity po tridentském koncilu. Charakteristické tabulové průčelí s výrazným tympanonem a dvojicí postranních volut odráží i vzor římského kostela Il Gesú. Roku 1668 jezuité založili při chrámu svoji rezidenci.

Stavba byla dokončena a vysvěcena v roce 1723.

Firma AKANT ART se podílela na celkové obnově kostela, prováděla štukatérské a kamenické práce, restaurování maleb a soch, obnovu štukové výzdoby se zlacením, opravu fasády.

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace