Akant Art, v.o.s.

Společnost restaurátorů a uměleckých řemeslníků, zaměřená na obnovu kulturních památek a jejich částí, která jsou díly výtvarných umění, nebo uměleckořemeslnými pracemi.

Členové společnosti jsou oprávněni restaurovat umělecká a uměleckořemeslná díla ve štuku a kameni, díla malířská, pozlacovačská a práce v sádře, kovu, dřevě a umělém kameni.

Firma byla založena v první polovině roku 1992 sloučením restaurátorů a podnikatelů uměleckořemeslných profesí, kteří do té doby pracovali u státních podniků, specializovaných na rekonstrukce památkových objektů. Firma má svoje zaměstnance a vlastní výuku učňů v uměleckořemeslných oborech. Se společností spolupracují i restaurátoři z řad akademických malířů a sochařů. Odborné práce restaurátorské jsou zabezpečeny nositeli příslušné licence Ministerstva kultury ČR.

Společnost zajišťuje prostřednictvím svých odborných smluvních partnerů zpracování stavebně historických a restaurátorských průzkumů a příslušné laboratorní práce nutné pro stanovení restaurátorských a uměleckořemeslných postupů a technologií (mikroskopická a mineralogická vyšetření vzorků materiálů, výstavby barevných vrstev a výzkum organických a anorganických komponent metodou infračervené spektroskopie a výzkum anorganických komponent na EDAXu a mikrosondě).

AKANT ART, v. o. s. pracuje převážně na památkově chráněných objektech náročného charakteru. Společnost disponuje dílenskými prostorami a ateliérem včetně skladového zázemí o rozloze cca 1 500 m2. Vlastníme lešení, soupravu na mytí fasád a interiérů, veškeré potřebné prostředky na obnovu památek a svoji autodopravu. Podle potřeby investorů zajišťujeme i doprovodné řemeslné práce lešenářské, klempířské, zednické a další odborné práce při obnově památek.

A company of restorers and artisans focused on the restoration of artistic and artisanal cultural monuments and parts thereof.

Members of the company are qualified to restore artistic and artisanal works in stucco and stone, paintings, gilded work, and works in plaster, metal, wood, and artificial stone.

The company was established in the first half of 1992 as an affiliation of restorers and entrepreneurs in the artisan professions that had up to that point worked for state enterprises specialized in the reconstruction of monuments. The company has its own employees as well as its own apprentice programme in artisanal disciplines. Academic painters and sculptors also perform restoration work for the company. The appropriate licenses the company has been granted by the Czech Ministry of Culture guarantee highly professional restoration work.

The company AKANTART received ČSN EN ISO 9001:2001 and ČSN EN ISO 14001:2005 quality certification in 2006.

Through professional contractual partners the company secures the compilation of historical construction and restoration research and the relevant laboratory work necessary for establishing restoration and artisanal procedures and technology (microscopic and mineralogical analyses of material samples, the composition of colour layers, and research of organic and inorganic components using infrared spectroscopy and research of inorganic components at EDAX and using microprobes).

AKANTART works mainly on landmark protected objects of a demanding nature. The company has workshops and an atelier, including storage facilities, with an area of approximately 1,500 m2. We own scaffolding, equipment for cleaning facades and interiors, or own transportation fleet, and all the necessary resources for restoring monuments. Based on the needs of the investor we can also arrange accompanying scaffolding, tinsmith, masonry, and other professional work for the restoration of monuments.

Gesellschaft von Restauratoren und Kunsthandwerkern, die sich auf die Wiederherstellung von Kulturdenkmälern und deren Teile orientiert, die Werke der bildenden Kunst oder kunsthandwerkliche Arbeiten sind.

Die Mitglieder der Gesellschaft sind berechtigt, Kunst- und kunsthandwerkliche Werke in Stuck und Stein, Malerwerke, Vergoldungsarbeiten und Arbeiten in Gips, Metall, Holz und Kunststein zu restaurieren.

Die Firma wurde in der ersten Hälfte des Jahres 1992 durch den Zusammenschluss der Restauratoren und der Unternehmer von Kunsthandwerkerberufen gegründet, die bis dahin bei staatlichen Unternehmen arbeiteten, die auf die Rekonstruktion von Denkmalsobjekten spezialisiert waren.

Die Firma hat ihre Angestellten und eine eigene Ausbildung von Lehrlingen in Kunsthandwerkbereichen. Mit der Gesellschaft arbeiten auch Restauratoren aus den Reihen akademischer Maler und Bildhauer zusammen. Fachmännische Restaurationsarbeiten werden von Trägern der entsprechenden Lizenz des Kulturministeriums der Tschechischen Republik sichergestellt.

Die Firma AKANTART wurde im Jahre 2006 zertifiziert und wendet das Qualitätsmanagementsystem an, das den Normen ČSN EN ISO 9001:2001 und ČSN EN ISO 14001:2005 entspricht.

Die Gesellschaft stellt mittels ihrer fachmännischen Vertragspartner die Verarbeitung von baulich historischen und restauratorischen Untersuchungen und die für die Bestimmung der restauratorischen und kunsthandwerklichen Verfahren und Technologien erforderlichen Laborarbeiten sicher (mikroskopische und mineralogische Untersuchungen von Materialproben, des Aufbaus von Farbschichten und Untersuchung organischer und anorganischer Komponenten mit der Methode der Infrarotspektroskopie und Untersuchung anorganischer Komponenten in EDAX und Mikrosonde).

AKANTART arbeitet überwiegend an denkmalgeschützten Objekten anspruchsvollen Charakters. Die Gesellschaft verfügt über Werkräume und Atelier einschließlich Lagerumfeld mit einer Fläche von ca. 1.500 m2. Wir verfügen über Gerüste, ein zum Waschen von Fassaden und Interieuren, sämtliche erforderlichen Mittel zur Wiederherstellung von Denkmälern und eigene Kraftwagenbeförderung. Je nach Bedarf der Investoren stellen wir auch begleitende Handwerksarbeiten – Gerüst-, Klempner-, Maurer- und weitere fachliche Arbeiten – bei der Wiederherstellung von Denkmälern sicher.

Napsali o nás

Stavba roku 2022

Rekonstrukce Clam_Gallasova paláce, Husova 20, Praha 1 získala titul Stavba roku 2022.
Firma AKANT ART se na ní podílena restaurátorskými pracemi v interiérech - kamenických a štukových prvků, maleb a kamen - a na opravě fasády.

zobrazit

Členství v Hospodářské komoře ČR

Firma AKANT ART je členem Hospodářské komory ČR
prostřednictvím RUDOLFINEA - sdružení pro umělecká řemesla z.s.

zobrazit

Stavba roku Plzeňského kraje

Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích si odnesla ze soutěže Stavba roku Plzeňského kraje cenu hejtmana. „Obnova a zachování kulturních památek patří k odkazu budoucím generacím. A pokud se Plzeňský kraj může připojit alespoň dotací, jako tomu bylo v případě obnovy Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích, je to správná cesta,“ říká hejtman Rudolf Špoták. „Velmi si ceníme celkového přístupu k rekonstrukci nejstarší stavby plaského kláštera, která velmi dobře navazuje na zdařilé úpravy okolních objektů s ohledem na to, že kostel je neodmyslitelnou součástí celého komplexu. Díky pečlivé práci zedníků, štukatérů, restaurátorů a množství odborných konzultací s předními českými odborníky se kostel stal významným středem plaského kláštera.“

Firma AKANT ART prováděla celkovou obnovu kostela včetně restaurátorských prací v interiérech a exteriérech.

Tři vítězné tituly a devět dalších cen. Tak dopadla letošní soutěž Stavba roku Plzeňského kraje | Stavba roku Plzeňského kraje (stavbarokupk.cz)

 

zobrazit

Cukrovarnický palác

Jindřišská 31, Praha 1.

Firma AKANT ART prováděla generální opravu uličních a dvorních fasád, restaurátorskou obnovu interiérů - štukovou výzdobu, restaurátorské kamenické práce, restaurátorskou opravu dřevěného obkladu stěn, vitrážových oken, dřevěných dveří a restaurování vnitřních schodišť

Článek o opravě Cukrovarnického paláce si můžete přečíst v následujícím odkazu:

Z Cukrovarnického paláce v Praze je luxusní pětihvězdičkový hotel (cc.cz)

zobrazit

Stavba roku 2021

Obnova poutního areálu Stará Boleslav - Mariánská zóna, Středočeský kraj.
Titul Stavba roku 2021 je udělen za výjimečně zdařilou a citlivou rozsáhlou obnovu nejstaršího českého mariánského poutního místa a výstavního prostoru Paladia země české, s důrazem na unikátní památkovou hodnotu.

Celý areál prošel citlivou rekonstrukcí římskokatolického farního kostela, zahrnující opravy jeho stavebních konstrukcí, renovací stěn i podlah, rozšíření osvětlovací soustavy umocňující pocity návštěvníků z jeho vnitřního prostoru, obnovy vnitřní výzdoby, ale i souboru obklopujících prvků a staveb, vše ve velmi citlivém duchu s hlubokým respektem k hodnotám stavby i jejího vybavení.

zobrazit

Topičův dům v Praze

Restaurování uliční fasády

zobrazit

Chrám bude opět zářit zlatem

5plus2 Praha a okolí, 16. 11.2018

Staroboleslavský poutní areál Mariánský komplex  prochází nákladnou rekonstrukcí. Firma AKANT ART má na starosti kompletní výmalbu kostela, včetně fasády, restaurování fresek, opravy soklů a štuk

zobrazit

Moderní byt, číslo 2/únor 2017 – téma Disign na cestách

Rekonstrukce Restaurace Imperial Zlatnická 3, Praha 1.
Firma AKANT ART zajišťovala restaurátorské práce

zobrazit

Stavba roku Středočeského kraje 2017

Obnova Kaple Nejsvětějšího Vykupitele v Radimi byla přihlášena do soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2017 a byla oceněna zvláštní cenou poroty pro stavbu, kterou financuje obec. Firma AKANT ART prováděla veškeré restaurátorské práce.

zobrazit

Pravoslavný kostel ve Františkových Lázních opět zdobí obrazy svatých

Jasné barvy, obnovené zlacení a zcela nová skla, která chrání barvy před UV zářením. Tak nyní vypadají zrestaurované obrazy svatých, které zdobí nejstarší pravoslavný kostel v České republice, chrám svaté kněžny Olgy ve Františkových Lázních. Více v článku idnes.cz/Karlovy Vary a Karlovarský kraj ze dne 14.12. 2017

zobrazit

Obnova baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi prochází nejrozsáhlejší a nejnákladnější rekonstrukcí od dob svého dokončení v roce 1623. AKANT ART provádí restarátorské práce.

Více článek z Katolického týdeníku -  Svatováclavská příloha.

zobrazit

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace