AKANT ART

s námi historie opět ožívá

dozvědět se víc

Uznávané

zkušenosti

v oboru

objevit vše

Společnost

restaurátorů a uměleckých řemeslníků

číst dál

Štukatérské
práce

Kompletní restaurování historických fasád a interiérů - restaurování štukové výzdoby zdobných prvků včetně klempířských, pozlacovačských, kovářských prací

Kamenické
práce

Restaurování kamenných fasád, kamenných soklů, ostění, portálů, schodišť v interiérech i exteriérech, podlah, mozaikových motivů na fasádách

Restaurování
maleb

Restaurování nástěnných i nástropních maleb a fresek, polychromované figurální výzdoby, ornamentální malířské výzdoby, iluzivních oken, rostlinných motivů

Restaurování
soch

Restaurování štukových i kamenných soch a sousoší, polychromovaných i nepolychromovaných, i v nadživotní velikosti, restaurování štukových oltářů

Restaurování
veřejných interiérů

Kompletní restaurování vstupních vestibulů, schodišť včetně vstupních dveří, umělých mramorů, obkladačských prací, teras, mozaikových i kamenných podlah

Restaurování
sgrafit

Restaurování sgrafitové výzdoby na fasádách i v interiérech, ornamentálních sgrafit, sgraf. výzdoby s dekorativními rostlinnými prvky, portrétními medailonky, s figurální výzdobou

Pozlačovaské
práce a zlacení

Zlacení výzdoby na fasádách a v interiérech, zlacení erbů, soch, andílků, putti, rostlinných motivů, dřevěných prvků, pasířských a kovářských prvků - zábradlí, mříží, kopulí

Zpracování rest.
záměrů a zpráv

Zpracování rest. průzkumů a záměrů nutných pro obdržení závazného stanoviska odboru památkové péče, vyhotovení závěrečných restaurátorských zpráv

a další

O nás

Jsme společnost restaurátorů a uměleckých řemeslníků, zaměřená na obnovu kulturních památek a jejich částí, která jsou díly výtvarných umění, nebo uměleckořemeslnými pracemi

více o nás

Aktuality

Poslanecká sněmovna ČR, Praha 1

19 / 05 / 2021

Firma AKANT ART provádí opravu vybraných fasád objektů Poslanecké sněmovny - blok domů - Malostranské nám./Sněmovní/Thunovská/Tomášská ulice, Praha 1

Stavovské divadlo, Praha 1

26 / 03 / 2021

Provádíme generální opravu fasád Historické budovy Stavovského divadla v Praze, Železná ulice. V rámci opravy fasád jsou prováděny štukatérské, klempířské, zámečnické, truhlářské a kamenické práce.

NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence

22 / 03 / 2021

Provádíme restaurátorské práce v interiéru objektu - restaurování štukových říms, stropu, štukové výzdoby, maleb, obnovu historické dekorativní a iluzivní výmalby, odkryv a zpevnění stropu v místnosti č. 105, rekonstrukci kamenických prvků a kachlových kamen.

Cena Hejtmanky za největší přínos Středočeskému kraji 2020

18 / 09 / 2020

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - Mariánská zóna byla přihlášena do soutěže Stavba roku Středočeského kraje. Obdržela Cenu hejtmanky za největší přínos Středočeskému kraji 2020, Cenu za rekonstrukci památkového objektu a byla nominována na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020. Firma AKANT ART se podílela na celkové obnově kostela, prováděla štukatérské a kamenické práce, restaurování maleb a soch, obnovu štukové výzdoby se zlacením, opravu fasády.

Pražský hrad - objekty č.p. 8, 9 a 10

19 / 06 / 2020

Firma AKANT ART realizuje opravu fasád a střech na Pražském hradě, objektů č.p.8, 9 a 10

Bazilika sv. Václava

23 / 01 / 2020

Firma AKANT ART realizuje odbornou opravu vnitřních a venkovních omítek baziliky s. Václava ve Staré Boleslavi

Clam-Gallasův palác

09 / 12 / 2019

Firma AKANT ART provádí v rámci revitalizace Clam Gallasova paláce v Praze 1 restaurování kamenických, štukových prvků, maleb a kamen

Hlavní nádraží Praha

20 / 09 / 2019

V rámci rekontrukce fasády v žst. Praha hl.n. - Fantova budova objekt A provádí firma AKANT ART obnovu štukových omítek a obnovu a restaurování kamenických prvků včetně restaurátrských průzkumů a záměrů.

Cukrovarnický palác, Senovážné náměstí 32, Praha

18 / 06 / 2019

Firma AKANT ART realizuje restaurování uliční fasády a opravu dvorní fasády.

Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích

10 / 12 / 2018

Firma AKANT ART realizuje obnovu Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích - provádí restaurátorské práce v interieru a exterieru včetně prací klempířských, truhlářských, zámečnických i obkladů z kamene.

Obnova kaple Nejsvětějšího Vykupitele v Radimi

17 / 10 / 2017

Obnova Kaple Nejsvětějšího Vykupitele v Radimi byla přihlášena do soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2017 a byla oceněna zvláštní cenou poroty pro stavbu, kterou financuje obec. Firma AKANT ART prováděla veškeré restaurátorské práce.

Nejnovější dokončený projekt

Bazilika sv. Václava

11 / 06 / 2021

Bazilika svatého Václava je původně románský, v renesanci a baroku přestavovaný kostel. Stojí na místě kostela sv. Kosmy a Damiána, kde byl podle tradice svým bratrem Boleslavem I. 28. září roku 935 (nebo 929) zavražděn sv.Václav a které se stalo významným poutním místem. Svatováclavský kult šířící se od poloviny 10. století byl právě zde strvzen založením baziliky sv. Václava knížetem Bořivojem I. v roce 1039. Kostel byl vysvěcen v roce 1046 a v roce 1052 se při něm zřídila kolegiátní kapitula. Již ve 12. století došlo k částečné přestavbě kostela na trojlodní baziliku s rozměrnou románskou kryptou. Ve 14. století byl kostel upraven goticky. K značnému poškození stavby došlo za husitských válek. Následné opravy probíhaly postupně od poloviny 15. století až do konce 16. století, kdy byly boční lodě opatřeny novou renesanční klenbou a vnějšími opěrnými pilíři. Následná třicetiletá válka znamenala pohromu pro celou Starou Boleslav, švédské vojsko si zde udělalo tábor. Severní věž baziliky byla ubourána a následně při ústupu švédské armády došlo k zapálení celé baziliky. Znovu obnovený chrám, který získal raně barokní klenbu a věž zakončenou cibulovou střechou s lucernou, byl vysvěcen v roce 1691. V polovině 18. století se vybudovalo dvouramenné schodiště lodi do presbytáře a vznikla sakristie nad jižní kaplí. Celkové opravy baziliky proběhly ve 20. letech 20. století před oslavou milénia zavraždění sv. Václava. 
V těsné blízkosti baziliky sv. Václava stojí jednolodní románský kostel sv. Klimenta postavený patrně v 11. století na místě staršího kostela, založeného pravděpodobně knížetem Vratislavem I. kolem roku 915.

V roce 1995 byl areál kostela sv. Václava a Klimenta prohlášen národní kulturní památkou.

Firma AKANT ART prováděla odbornou opravu vnitřních a venkovních omítek baziliky.

 

 

 

23

let zkušeností

7

tun spotřebované sádry

13

ztracených zednických lžic

38

zničených stětců

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace