AKANT ART

s námi historie opět ožívá

dozvědět se víc

Uznávané

zkušenosti

v oboru

objevit vše

Společnost

restaurátorů a uměleckých řemeslníků

číst dál

Štukatérské
práce

Kompletní restaurování historických fasád a interiérů - restaurování štukové výzdoby zdobných prvků včetně klempířských, pozlacovačských, kovářských prací

Kamenické
práce

Restaurování kamenných fasád, kamenných soklů, ostění, portálů, schodišť v interiérech i exteriérech, podlah, mozaikových motivů na fasádách

Restaurování
maleb

Restaurování nástěnných i nástropních maleb a fresek, polychromované figurální výzdoby, ornamentální malířské výzdoby, iluzivních oken, rostlinných motivů

Restaurování
soch

Restaurování štukových i kamenných soch a sousoší, polychromovaných i nepolychromovaných, i v nadživotní velikosti, restaurování štukových oltářů

Restaurování
veřejných interiérů

Kompletní restaurování vstupních vestibulů, schodišť včetně vstupních dveří, umělých mramorů, obkladačských prací, teras, mozaikových i kamenných podlah

Restaurování
sgrafit

Restaurování sgrafitové výzdoby na fasádách i v interiérech, ornamentálních sgrafit, sgraf. výzdoby s dekorativními rostlinnými prvky, portrétními medailonky, s figurální výzdobou

Pozlačovaské
práce a zlacení

Zlacení výzdoby na fasádách a v interiérech, zlacení erbů, soch, andílků, putti, rostlinných motivů, dřevěných prvků, pasířských a kovářských prvků - zábradlí, mříží, kopulí

Zpracování rest.
záměrů a zpráv

Zpracování rest. průzkumů a záměrů nutných pro obdržení závazného stanoviska odboru památkové péče, vyhotovení závěrečných restaurátorských zpráv

a další

O nás

Jsme společnost restaurátorů a uměleckých řemeslníků, zaměřená na obnovu kulturních památek a jejich částí, která jsou díly výtvarných umění, nebo uměleckořemeslnými pracemi

více o nás

Aktuality

Stavba roku 2021

20 / 10 / 2021

Obnova poutního areálu Stará Boleslav - Mariánská zóna, Středočeský kraj. Titul Stavba roku 2021 je udělen za výjimečně zdařilou a citlivou rozsáhlou obnovu nejstaršího českého mariánského poutního místa a výstavního prostoru Paladia země české, s důrazem na unikátní památkovou hodnotu.

Zámek Veltrusy

04 / 08 / 2021

Po dlouhých devatenácti letech se pro veřejnost 24. 7. 2021 otevřel Zámek Veltrusy. Tato národní kulturní památka nabízí nejen skvostný příklad barokní architektury, ale i největší krajinářský, zámecký park v Čechách. "Zámek odstavila z provozu povodeň v roce 2002. Ale tou dobou, už to zámek moc potřeboval, protože už byl ve špatném stavu. Takže probíhala generální rekonstrukce celého zámku, můžeme říci od základů až po střechu. Dělaly se krovy, dělaly se samozřejmě všechny zdi, trámy, štuková výzdoba, výmalby, podlahy, krby, kamna, komíny, prostě úplně všechno," popsal Pavel Ecler, kastelán zámku Veltrusy. Firma AKANT ART prováděla restaurování štukové a malířské výzdoby, restaurování štukolustra

Poslanecká sněmovna ČR, Praha 1

19 / 05 / 2021

Firma AKANT ART provádí opravu vybraných fasád objektů Poslanecké sněmovny - blok domů - Malostranské nám./Sněmovní/Thunovská/Tomášská ulice, Praha 1

Stavovské divadlo, Praha 1

26 / 03 / 2021

Provádíme generální opravu fasád Historické budovy Stavovského divadla v Praze, Železná ulice. V rámci opravy fasád jsou prováděny štukatérské, klempířské, zámečnické, truhlářské a kamenické práce.

NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence

22 / 03 / 2021

Provádíme restaurátorské práce v interiéru objektu - restaurování štukových říms, stropu, štukové výzdoby, maleb, obnovu historické dekorativní a iluzivní výmalby, odkryv a zpevnění stropu v místnosti č. 105, rekonstrukci kamenických prvků a kachlových kamen.

Cena Hejtmanky za největší přínos Středočeskému kraji 2020

18 / 09 / 2020

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - Mariánská zóna byla přihlášena do soutěže Stavba roku Středočeského kraje. Obdržela Cenu hejtmanky za největší přínos Středočeskému kraji 2020, Cenu za rekonstrukci památkového objektu a byla nominována na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020. Firma AKANT ART se podílela na celkové obnově kostela, prováděla štukatérské a kamenické práce, restaurování maleb a soch, obnovu štukové výzdoby se zlacením, opravu fasády.

Pražský hrad - objekty č.p. 8, 9 a 10

19 / 06 / 2020

Firma AKANT ART realizuje opravu fasád a střech na Pražském hradě, objektů č.p.8, 9 a 10

Bazilika sv. Václava

23 / 01 / 2020

Firma AKANT ART realizuje odbornou opravu vnitřních a venkovních omítek baziliky s. Václava ve Staré Boleslavi

Clam-Gallasův palác

09 / 12 / 2019

Firma AKANT ART provádí v rámci revitalizace Clam Gallasova paláce v Praze 1 restaurování kamenických, štukových prvků, maleb a kamen

Hlavní nádraží Praha

20 / 09 / 2019

V rámci rekontrukce fasády v žst. Praha hl.n. - Fantova budova objekt A provádí firma AKANT ART obnovu štukových omítek a obnovu a restaurování kamenických prvků včetně restaurátrských průzkumů a záměrů.

Cukrovarnický palác, Senovážné náměstí 32, Praha

18 / 06 / 2019

Firma AKANT ART realizuje restaurování uliční fasády a opravu dvorní fasády.

Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích

10 / 12 / 2018

Firma AKANT ART realizuje obnovu Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích - provádí restaurátorské práce v interieru a exterieru včetně prací klempířských, truhlářských, zámečnických i obkladů z kamene.

Obnova kaple Nejsvětějšího Vykupitele v Radimi

17 / 10 / 2017

Obnova Kaple Nejsvětějšího Vykupitele v Radimi byla přihlášena do soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2017 a byla oceněna zvláštní cenou poroty pro stavbu, kterou financuje obec. Firma AKANT ART prováděla veškeré restaurátorské práce.

Nejnovější dokončený projekt

Bazilika sv. Václava

11 / 06 / 2021

Bazilika svatého Václava je původně románský, v renesanci a baroku přestavovaný kostel. Stojí na místě kostela sv. Kosmy a Damiána, kde byl podle tradice svým bratrem Boleslavem I. 28. září roku 935 (nebo 929) zavražděn sv.Václav a které se stalo významným poutním místem. Svatováclavský kult šířící se od poloviny 10. století byl právě zde strvzen založením baziliky sv. Václava knížetem Bořivojem I. v roce 1039. Kostel byl vysvěcen v roce 1046 a v roce 1052 se při něm zřídila kolegiátní kapitula. Již ve 12. století došlo k částečné přestavbě kostela na trojlodní baziliku s rozměrnou románskou kryptou. Ve 14. století byl kostel upraven goticky. K značnému poškození stavby došlo za husitských válek. Následné opravy probíhaly postupně od poloviny 15. století až do konce 16. století, kdy byly boční lodě opatřeny novou renesanční klenbou a vnějšími opěrnými pilíři. Následná třicetiletá válka znamenala pohromu pro celou Starou Boleslav, švédské vojsko si zde udělalo tábor. Severní věž baziliky byla ubourána a následně při ústupu švédské armády došlo k zapálení celé baziliky. Znovu obnovený chrám, který získal raně barokní klenbu a věž zakončenou cibulovou střechou s lucernou, byl vysvěcen v roce 1691. V polovině 18. století se vybudovalo dvouramenné schodiště lodi do presbytáře a vznikla sakristie nad jižní kaplí. Celkové opravy baziliky proběhly ve 20. letech 20. století před oslavou milénia zavraždění sv. Václava. 
V těsné blízkosti baziliky sv. Václava stojí jednolodní románský kostel sv. Klimenta postavený patrně v 11. století na místě staršího kostela, založeného pravděpodobně knížetem Vratislavem I. kolem roku 915.

V roce 1995 byl areál kostela sv. Václava a Klimenta prohlášen národní kulturní památkou.

Firma AKANT ART prováděla odbornou opravu vnitřních a venkovních omítek baziliky.

 

 

 

24

let zkušeností

7

tun spotřebované sádry

13

ztracených zednických lžic

38

zničených stětců

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace