AKANT ART

s námi historie opět ožívá

dozvědět se víc

Uznávané

zkušenosti

v oboru

objevit vše

Společnost

restaurátorů a uměleckých řemeslníků

číst dál

Štukatérské
práce

Kompletní restaurování historických fasád a interiérů - restaurování štukové výzdoby zdobných prvků včetně klempířských, pozlacovačských, kovářských prací

Kamenické
práce

Restaurování kamenných fasád, kamenných soklů, ostění, portálů, schodišť v interiérech i exteriérech, podlah, mozaikových motivů na fasádách

Restaurování
maleb

Restaurování nástěnných i nástropních maleb a fresek, polychromované figurální výzdoby, ornamentální malířské výzdoby, iluzivních oken, rostlinných motivů

Restaurování
soch

Restaurování štukových i kamenných soch a sousoší, polychromovaných i nepolychromovaných, i v nadživotní velikosti, restaurování štukových oltářů

Restaurování
veřejných interiérů

Kompletní restaurování vstupních vestibulů, schodišť včetně vstupních dveří, umělých mramorů, obkladačských prací, teras, mozaikových i kamenných podlah

Restaurování
sgrafit

Restaurování sgrafitové výzdoby na fasádách i v interiérech, ornamentálních sgrafit, sgraf. výzdoby s dekorativními rostlinnými prvky, portrétními medailonky, s figurální výzdobou

Pozlačovaské
práce a zlacení

Zlacení výzdoby na fasádách a v interiérech, zlacení erbů, soch, andílků, putti, rostlinných motivů, dřevěných prvků, pasířských a kovářských prvků - zábradlí, mříží, kopulí

Zpracování rest.
záměrů a zpráv

Zpracování rest. průzkumů a záměrů nutných pro obdržení závazného stanoviska odboru památkové péče, vyhotovení závěrečných restaurátorských zpráv

a další

O nás

Jsme společnost restaurátorů a uměleckých řemeslníků, zaměřená na obnovu kulturních památek a jejich částí, která jsou díly výtvarných umění, nebo uměleckořemeslnými pracemi

více o nás

Aktuality

Stavovské divadlo, Praha 1

26 / 03 / 2021

Provádíme generální opravu fasád Historické budovy Stavovského divadla v Praze, Železná ulice. V rámci opravy fasád jsou prováděny štukatérské, klempířské, zámečnické, truhlářské a kamenické práce.

Cena Hejtmanky za největší přínos Středočeskému kraji 2020

18 / 09 / 2020

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - Mariánská zóna byla přihlášena do soutěže Stavba roku Středočeského kraje. Obdržela Cenu hejtmanky za největší přínos Středočeskému kraji 2020, Cenu za rekonstrukci památkového objektu a byla nominována na titul Stavba roku Středočeského kraje 2020. Firma AKANT ART se podílela na celkové obnově kostela, prováděla štukatérské a kamenické práce, restaurování maleb a soch, obnovu štukové výzdoby se zlacením, opravu fasády.

Pražský hrad - objekty č.p. 8, 9 a 10

19 / 06 / 2020

Firma AKANT ART realizuje opravu fasád a střech na Pražském hradě, objektů č.p.8, 9 a 10

Bazilika sv. Václava

23 / 01 / 2020

Firma AKANT ART realizuje odbornou opravu vnitřních a venkovních omítek baziliky s. Václava ve Staré Boleslavi

Clam-Gallasův palác

09 / 12 / 2019

Firma AKANT ART provádí v rámci revitalizace Clam Gallasova paláce v Praze 1 restaurování kamenických, štukových prvků, maleb a kamen

Hlavní nádraží Praha

20 / 09 / 2019

V rámci rekontrukce fasády v žst. Praha hl.n. - Fantova budova objekt A provádí firma AKANT ART obnovu štukových omítek a obnovu a restaurování kamenických prvků včetně restaurátrských průzkumů a záměrů.

Cukrovarnický palác, Senovážné náměstí 32, Praha

18 / 06 / 2019

Firma AKANT ART realizuje restaurování uliční fasády a opravu dvorní fasády.

Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích

10 / 12 / 2018

Firma AKANT ART realizuje obnovu Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích - provádí restaurátorské práce v interieru a exterieru včetně prací klempířských, truhlářských, zámečnických i obkladů z kamene.

Obnova kaple Nejsvětějšího Vykupitele v Radimi

17 / 10 / 2017

Obnova Kaple Nejsvětějšího Vykupitele v Radimi byla přihlášena do soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2017 a byla oceněna zvláštní cenou poroty pro stavbu, kterou financuje obec. Firma AKANT ART prováděla veškeré restaurátorské práce.

Nejnovější dokončený projekt

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

17 / 01 / 2020

Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl založen na místě staršího Mariánského kostela na popud císařovny Anny, manželky císaře Matyáše. S budováním chrámu začal v roce 1617 italský stavitel Jacoppo de Vaccani a stavba se stala jednou z prvních raně barokních staveb v Čechách.

Kostel byl postaven v letech 1613 – 23 dle návrhu rudolfinského dvorského architekta G. M. Filippiho za podpory jezuitského řádu. Severní věž postavil v letech 1674 – 1675 A. Leuthner, jižní v letech 1728 – 32 K. I. Dienzenhofer. Ten modernizoval v období vrcholného baroka celý objekt a po roce 1728 upravil průčelí s portály a v ose chrámu připojil ambit. Jednolodní kostel s bočními kaplemi patří mezi první příklady použití redukované disposice propagované jezuity po tridentském koncilu. Charakteristické tabulové průčelí s výrazným tympanonem a dvojicí postranních volut odráží i vzor římského kostela Il Gesú. Roku 1668 jezuité založili při chrámu svoji rezidenci.

Stavba byla dokončena a vysvěcena v roce 1723.

Firma AKANT ART se podílela na celkové obnově kostela, prováděla štukatérské a kamenické práce, restaurování maleb a soch, obnovu štukové výzdoby se zlacením, opravu fasády.

23

let zkušeností

7

tun spotřebované sádry

13

ztracených zednických lžic

38

zničených stětců

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace