AKANT ART

s námi historie opět ožívá

dozvědět se víc

Uznávané

zkušenosti

v oboru

objevit vše

Společnost

restaurátorů a uměleckých řemeslníků

číst dál

Štukatérské
práce

Kompletní restaurování historických fasád a interiérů - restaurování štukové výzdoby zdobných prvků včetně klempířských, pozlacovačských, kovářských prací

Kamenické
práce

Restaurování kamenných fasád, kamenných soklů, ostění, portálů, schodišť v interiérech i exteriérech, podlah, mozaikových motivů na fasádách

Restaurování
maleb, fresek a sgrafit

Restaurování nástěnných i nástropních maleb a fresek, polychromované figurální výzdoby, ornamentální malířské výzdoby, restaurování sgrafitové výzdoby na fasádách a interiérech

Restaurování
soch

Restaurování štukových i kamenných soch a sousoší, polychromovaných i nepolychromovaných, i v nadživotní velikosti, restaurování štukových oltářů

Restaurování
veřejných interiérů

Kompletní restaurování vstupních vestibulů, schodišť včetně vstupních dveří, umělých mramorů, obkladačských prací, teras, mozaikových i kamenných podlah

Pozlacovačské
práce a zlacení

Zlacení výzdoby na fasádách a v interiérech, zlacení erbů, soch, andílků, putti, rostlinných motivů, dřevěných prvků, pasířských a kovářských prvků - zábradlí, mříží, kopulí

Zpracování restaurátorských
průzkumů, záměrů a zpráv

Zpracování restaurátorských průzkumů a záměrů nutných pro obdržení závazného stanoviska odboru památkové péče, vyhotovení závěrečných restaurátorských zpráv

Příprava žádostí o vydání
závazného stanoviska a granty

Poradenství a pomoc s vyplněním a odevzdáním žádosti o závazné stanovisko a dotace na opravu fasád a veřejných interiérů

O nás

Jsme společnost restaurátorů a uměleckých řemeslníků, zaměřená na obnovu kulturních památek a jejich částí, která jsou díly výtvarných umění, nebo uměleckořemeslnými pracemi

katalog AKANTART více o nás

Aktuality

Oprava fasád budovy radnice v Kolíně

14 / 06 / 2024

Firma AKANT ART, v.o.s. v současné době opravuje čelní fasády kolínské radnice. Práce je rozdělena na 2. etapy, aktuálně je hotová fasáda budovy č.p.77, probíhá oprava fasády u  objektu č.p.78

Hradčanské náměstí 61/11, Praha 1

16 / 05 / 2024

Provádíme opravu uličních a dvorních fasád.

Burza, Pražská tržnice v Holešovicích

23 / 06 / 2023

Firma AKANT ART se podílí na revitalizaci objektu Burzy v Pražské tržnici v Holešovicích prováděním oprav štukových fasád, maleb a vnitřních omítek.

Náměstí republiky 7, Praha 1

22 / 06 / 2023

Firma AKANT ART se podílí na opravě fasád včetně klempířských prvků do ulice Náměstí republiky a Králodvorská

Kostel sv. Jakuba Většího - Předměřice nad Jizerou

21 / 06 / 2023

Provádíme opravu fasád kostela sv. Jakuba Většího v Předměřicích nad Jizerou včetně odvodnění

Stavba roku 2022

16 / 11 / 2022

Rekonstrukce Clam_Gallasova paláce, Husova 20, Praha 1 získala titul Stavba roku 2022. Firma AKANT ART se na ní podílena restaurátorskými pracemi v interiérech - kamenických a štukových prvků, maleb a kamen - a na opravě fasády.

Stavba roku Plzeňského kraje

16 / 09 / 2022

Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích si odnesla ze soutěže Stavba roku Plzeňského kraje cenu hejtmana. „Obnova a zachování kulturních památek patří k odkazu budoucím generacím. A pokud se Plzeňský kraj může připojit alespoň dotací, jako tomu bylo v případě obnovy Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích, je to správná cesta,“ říká hejtman Rudolf Špoták. „Velmi si ceníme celkového přístupu k rekonstrukci nejstarší stavby plaského kláštera, která velmi dobře navazuje na zdařilé úpravy okolních objektů s ohledem na to, že kostel je neodmyslitelnou součástí celého komplexu. Díky pečlivé práci zedníků, štukatérů, restaurátorů a množství odborných konzultací s předními českými odborníky se kostel stal významným středem plaského kláštera.“ Firma AKANT ART prováděla celkovou obnovu kostela včetně restaurátorských prací v interiérech a exteriérech.

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

10 / 06 / 2022

Firma AKANT ART provádí celkovou obnovu ambitu kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře - obnovu exteriéru a interiéru ambitu včetně podlah a restaurování sochařské výzdoby. Santiniho poutní kostel sv. Jana Nepomuckého je nejoriginálnějším příkladem tzv. barokní gotiky. Byl vybudován v letech 1719-1722.

Nejnovější dokončený projekt

POUTNÍ AREÁL - CHLUM SVATÉ MAŘÍ

07 / 05 / 2024

Areál proboštství sv. Maří Magdaleny s kostelem byl vystavěn v letech 1687–1728. Původním projektantem byl pravděpodobně J. B. Mathey, potom zde působil další významný barokní stavitel K. Dientzenhofer a stavbu dokončil Dientzenhoferův polír W. Braunbock.

Firma AKANT ART s.r.o. zde restaurovala fasády na kostele a na proboštství. Byly opravovány fasády na severní, jižní a východní straně kostela a vnější fasády na proboštství. Západní fasáda kostela (tedy vstupní průčelí) opravováno nebylo. Dvorní fasády kostela byly opravovány v etapách výstavby. Taktéž byly restaurovány stropy a stěny ve vybraných místnostech objektu. 

Budova proboštství je dvoupatrový trojkřídlý objekt na obdélném půdorysu. Patnáctiosé hlavní křídlo je obráceno fasádou na sever a je hmotově zdůrazněno ústředním sedmiosým rizalitem, jehož předstupující nároží jsou čtvrtkruhově zaoblená. Boční křídla mají celkem pět os a jsou bezprostředně napojena na severní stěnu ambitu. Hlavní a boční křídla na sebe nenavazují přímo, ale přes zaoblená nároží, z nichž každé zabírá šířku dalších tří os. Proboštství je tak rozloženo kolem uzavřeného obdélného nádvoří, jehož jižní stěnu tvoří ambit. Stavbu kryje průběžná, relativně nízká mansardová střecha krytá pálenými bobrovkami. Střecha nad rizalitem hlavního křídla se částečně liší - je strmější a má nápadně vysoký konkávní přechod mezi oběma částmi mansardy, který je uvnitř oplechovaný a svrchu ukončený zděnou profilovanou římsou.

Interiér je řešen jako dvoutrakt s průběžnou spojující chodbou směrem do dvora a s reprezentativními místnostmi v hlavním křídle. Hlavní schodiště zabírá dvě krajní západní osy hlavního křídla, obslužné schodiště je umístěno do krajní osy východní. Vzhledem k terénní konfiguraci je objekt na jižní straně částečně zapuštěn do země, přičemž úroveň druhého patra odpovídá úrovni ambitů. Přízemí je proto zároveň suterénem, upraveným pro utilitární potřeby, přičemž hlavním reprezentativním podlažím je druhé patro.

 

32

let zkušeností

11

tun spotřebované sádry

21

ztracených zednických lžic

53

zničených stětců

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace